บริการ/เพคเกจPlatinumGoldSilverMonthly
บทวิเคราะห์ มี มี มี มี
Voice Comment มี มี มี มี
Premium News มี มี มี มี
LINE Group มี มี มี มี
สัมมนาประจำเดือน ฟรี ฟรี ฟรี +500
สัมมนาพิเศษ ส่วนลด ส่วนลด ส่วนลด ไม่มี
กราฟแบบเรียลไทม์ ฟรี +2,400 +1,500 +600
สายตรง อ.เอก มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ระยะเวลา 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน
ราคา 30,000

(2,500/ด)
18,000

(3,000/ด)
10,500

(3,500/ด)
3,500