การชำระค่าบริการหรือค่าสัมมนา

ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด

ธนาคาร (สาขา)เลขที่บัญชีประเภทบัญชี
กรุงเทพ (จามจุรี สแควร์)939-008885-5ออมทรัพย์
แล้ว Scan Slip ส่งมาที่ contact@aekinvestment.com หรือ Fax มาที่ 02-632-9762